Friday, January 05, 2007

Rolinin arvio pamfletista

Kristina Rolinin arvio pamfletistamme julkaistiin Tieteessä tapahtuu –lehden numerossa 8/2006. Olemme tarjonneet vastinetta julkaisun seuraavaan numeroon. Myöhemmin Niemelä tulee kirjoittamaan tälle blogille pitemmän yhteisvastineen sekä Rolinille että pamfletin Aamulehdessä arvioineelle Jokiselle.

Teoksestamme esitetään mediassa toistuvasti väitteitä, jotka ovat tarkoitushakuisia, suorastaan vääristeleviä. Näin ollen nämä sumutusyritykset on syytä kumota perusteellisesti.