Saturday, May 19, 2007

Jukka Hankamäki: Seksit selviksi

Filosofi Jukka Hankamäki on esittänyt asiallista kritiikkiä akateemisen feminismin saamia erivapauksia kohtaan mm. verkkokirjassaan Seksit selviksi. Luku 3.3. "Sukupuoli Kristiina-instituutissa ja Karoliinisessa Instituutissa" sisältää Hankamäen tuen pamflettimme väitteille ja fil. toht. Annamari Vänskän väitöskirjan pornokäsityksiä koskevalle kritiikillemme.