Sunday, September 10, 2006

Judith Butlerin klassikko suomeksi

Sosiaalikonstruktivistisen queer-teorian syntyyn vaikuttaneen Judith Butlerin klassikkoteos "Gender Trouble" on vihdoin tulossa suomeksi. Teoksen julkaisee Gaudeamus, nimellä "Hankala sukupuoli".

-----

Butler - siis mikä?

pe 15.9.2006 klo 17-20, Helsingin yliopiston päärakennus,
uusi puoli (Fabianinkatu 33), sali 6 (3. krs). Vapaa pääsy

Amerikkalaisen filosofin Judith Butlerin teoria sukupuolen performatiivisuudesta on tuottanut viime vuosikymmenen aikana yhden nais- ja queertutkimuksen vahvimmista suuntauksista. Butlerin läpimurtoteoksen Gender Trouble (1990) suomennos julkaistaan syksyllä. Esittelytilaisuudessa toinen kirjan suomentajista, professori Tuija Pulkkinen, sekä tutkijat FT Harri Kalha, FM Paula Kuosmanen ja FT Susanna Paasonen tekevät Butlerin teorioita tutummiksi Tribadiviikon moninaiselle yleisölle. Keskustelua vetää SQS:n puheenjohtaja Annamari Vänskä.

Yhteistyössä Suomen Queer-tutkimuksen Seura - SQS, Kristiina-instituutti ja Gaudeamus

-----

Hankala sukupuoli

Judith Butler

Feministisen teorian nykyklassikko tarkastelee sukupuolta kielellisinä ja fyysisinä tekoina ja toiston tuloksena, yhteiskunnallisten rajoitusten muotoilemana mutta myös muutosten alueena. Butler esittelee teoksessa keskeiset käsitteensä, sukupuolen performatiivisuuden ja heteroseksuaalisen matriisin. Hän osoittaa, kuinka vakiintuneiden eleiden varaan rakennettu sukupuoli tuotetaan yhä uudelleen normatiivisessa heteroseksuaalisessa järjestyksessä. Vaikka sukupuolen tekeminen usein johtaa meidät hankaluuksiin, hankaluus voi tarjota mahdollisuuksia myös kumoukselliselle vastarinnalle. Muun muassa Michel Foucault’n, Simone de Beauvoirin, Julia Kristevan, Monique Wittigin, Gayle Rubinin, Jacques Lacanin ja Claude Lévi-Straussin tekstien kanssa kriittisesti keskustellen Butler ottaa etäisyyttä jyrkän kaksijakoiseen sukupuolikäsitykseen.


1. p. 2006. ISBN 951-662-913-X Kirjastoluokka: 0 Nid.. A5. 250 s. 29.00 €
ILMESTYY SYKSYLLÄ 2006