Monday, September 11, 2006

Mitä on pseudotiede?

Mikä on pseudo- eli näennäistiede?

- Tieteellisenä esiintyvä oppi, joka ei täytä tieteellisyyden kriteerejä

• Subjektiivista: tutkimustulokset riippuvat tutkijasta, siitä kuka tutkimukset tekee

• Testaamatonta: väitteiden pätevyyttä ei voi yleisesti todentaa; tutkimusta ei voida toistaa

• Ei-julkista: väitteet, tutkimustulokset tai menetelmät salaisia

• Kritiikitöntä: väitteiden hyväksyminen ilman kriittistä tarkastelua

• Pysähtynyttä: virheellisiä käsityksiä ei hylätä

• Riippuvainen ei-tiedollisista perusteista: totta on se, mikä on eettisesti, poliittisesti, uskonnollisesti tai ideologisesti suotavaa

Tieteellisenä esiintyminen tuo vakuuttavuutta ja yhteiskunnallista uskottavuutta!

Lähde: Skepsiksen Kysy ja kyseenalaista -kalvosarja (Selin, Salmi et al. 2005, kalvo 9)