Thursday, September 14, 2006

Kysymys sukupuolten "tuottamisesta"

Kirjoittanut Osmo Tammisalo

Turun yliopistolla järjestetään kuudes naistutkimuksen alaan kuuluva lesbo-, homo- ja queer-tutkimusseminaari 30.9.-1.10.2006.

Seuraavassa on ote Victoria Flanaganin seminaariesitelmän tiivistelmästä. Flanagan on tutkinut lapsille suunnattuja fiktiivisiä kertomuksia eri aikakausina:

"...cross-dressing is not unusual in literature produced for children. Cross-dressing characters regularly feature in a variety of children’s books. These span an array of different genres and socio-cultural contexts, including picture books, fairy and folk tales, junior fiction, fantasy and Young Adult novels."

Vapaa suomennos: “…ristiinpukeutuminen on yleistä lapsille tuotetussa kirjallisuudessa. Ristiinpukeutuvia hahmoja esiintyy monenlaisissa lastenkirjoissa. Ilmiö kattaa joukon eri genrejä ja sosiokulttuurisia yhteyksiä: kuvakirjoja, satuja, kansantarinoita, lastenkirjoja, fantasiaa ja nuorisokirjoja.”

Tämä herättää kysymyksiä queer-teoreettisten väitteiden perusteista. Mikäli pitää paikkaansa, että lapsille ja nuorille suunnatuissa tarinoissa on usein ristiinpukeutuvia queer-henkilöitä, miksi lapset pääsääntöisesti kuitenkin identifioivat itsensä tytöksi tai pojaksi?

Eikö queer-kuvasto lastenkirjoissa ole ristiriidassa sen väitteen kanssa, että kuvat, joille altistumme, tuottavat sukupuolet?