Monday, September 11, 2006

Minna-portaali

Naistutkimus-listalta poimittu tiedote:

-----

Minna-portaali
- julkaisukanava Sinulle, naistutkija ja tasa-arvoasiantuntija

Oletko pitänyt tasa-arvopolitiikkaan tai naistutkimukseen liittyvän esitelmän, jonka voisit julkaista artikkelina? Oletko törmännyt viime aikoina johonkin julkiseen keskusteluun tai paljon julkisuutta saaneeseen elokuvaan, televisio-ohjelmaan tai muuhun kulttuurituotteeseen, jota haluaisit kommentoida vähän laajemmin sukupuolinäkökulmasta? Oletko lukenut tai itse tehnyt jonkun tutkimuksen tai opinnäytteen, jota haluaisit esitellä tasa-arvopolitiikasta ja naistutkimuksesta kiinnostuneelle yleisölle? Tervetuloa Minna-portaalin artikkelikanavalle!

Minna on valtakunnallinen naistutkimuksen ja tasa-arvon internet-portaali, joka löytyy osoitteesta www.minna.fi. Se on
suunniteltu tietokanavaksi naistutkimuksesta ja sukupuoli- ja tasa-arvokysymyksistä kiinnostuneille tai niiden parissa
työskenteleville, vaikuttivatpa ja toimivatpa he sitten millä tahansa yhteiskunnan sektorilla.

Minna-portaalin artikkelikanavalla julkaistavilta kirjoituksilta edellytetään asiallista otetta sekä naistutkimus-, tasa-arvo- tai
sukupuolinäkökulmaa, aihealue voi olla miltei mikä tahansa. Artikkelikanavan toimituskuntana toimii Minnan ohjausryhmä, joka hyväksyy julkaistavat kirjoitukset. Artikkelien tulee olla yleistajuisia ja pituudeltaan maksimissaan kuusi (6) sivua. Kirjoitukset voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Artikkeleita koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Annukka Jamisto (annukka.jamisto@helsinki.fi) , jolle lähetetään myös käsikirjoitukset (word- tai rtf-tiedostona). Liitä artikkelin mukaan lyhyt esittely itsestäsi.

* Viestiä saa mielellään välittää eteenpäin *

Ystävällisin terveisin,
Annukka Jamisto

--
Suunnittelija
Naistutkimuksen tietopalveluhanke - Minna-portaali
Kristiina-instituutti
PL 59 (Unioninkatu 38E)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Tel +358 9 191 24324
Fax +358 9 191 23315
annukka.jamisto@helsinki.fi
www.minna.fi