Sunday, September 10, 2006

Väitöskirja queer-tutkimuksesta

Pamflettimme julkistamistilaisuudessa ollut ja meille kysymyksiä esittänyt queer-tutkija Annamari Vänskä väitteli juuri tohtoriksi. Onnittelemme "Anskua" vilpittömästi!

-----

”Vikuroivia vilkaisuja” – väitös visuaalisista esityksistä

Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 2.9.2006 klo 10 tarkastettavan Annamari Vänskän visuaalisen kulttuurin tutkimuksen alaan liittyvän väitöskirjan "Vikuroivia vilkaisuja - Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus" lähtökohtana on, etteivät visuaaliset representaatiot vain heijasta todellisuutta vaan tuottavat sitä aktiivisesti.

Vänskä toteaa väitöksessään, että visuaalisten esitysten täyttämässä ja ihmiskeskeisessä kulttuurissa maailmankuvasta on tullut maailma kuvana ja ihmisruumiista pinta, johon kaiverretaan käsitykset hyvästä ja tavoittelemisen arvoisesta, onnellisesta elämästä. Kuvat ovat poliittisia: niillä tuotetaan popularisoitua tietoa haluttavista sukupuolista ja seksuaalisuuksista. Koska kaikki visuaaliset esitykset ovat rakennettuja, eivät mitkään kuvat naisista tai miehistä ole toisia todempia.

Tutkimuksessaan Vänskä pohtii queerin suomenkielisiä käännöksiä ja tuo tutkimuskentälle käsitteet vikurointi ja vikuroiva katsominen. Vänskä uudelleenmerkityksellis¬tää vikurointia tuodakseen esiin kuvien moni¬merkityksellisyyden ja sen aktiivisuuden, jota kuvien lukeminen edellyttää. Etymologisesti vikurointi liittyy niskurointiin ja vialliseen muotoon. Tässä tutkimuksessa se merkitsee analyyttisen katseen suuntaamista stereotyypittäviin diskursseihin ja institutionaalisiin käytäntöihin, joiden avulla hyväksyttäviä identiteettejä tuotetaan. Vikuroinnilla on kolme merkitystä. Ensinnäkin se kuvaa tutkijan omaa asennetta hänen haastaessaan ja kyseenalaistaessaan sovinnaiset, luonnolliselta tuntuvat selitysmallit. Toiseksi vikurointi viittaa kuviin ja niiden performatiiviseen voimaan. Kuvat vastustavat yhtä tulkintaa ja ovat siten aina avoimia uusille tulkinnoille. Kolmanneksi vikurointi viittaa epänormatiivisiin muotoihin: vikuureihin eli viallisiin muotoihin. Näitä edustavat tutkimuksessa sellaiset sukupuolten ja seksuaalisuuksien esitykset, jotka asettuvat normatiivisten sukupuolten ja seksuaalisuuksien esitysten ulkopuolelle ja jotka uhkaavat totunnaista järjestystä. Vikurointia käytetään tutkimuksessa välineenä, jonka avulla haastetaan naiseuteen ja mieheyteen liittyviä vallitsevia käsityksiä.

Väitöskirjan tutkimusmateriaali koostuu nykytaiteen, mainonnan ja muodin kuvista. Vänskä analysoi väitöskirjassaan muun muassa suomalaisen Teemu Mäen masokistista videoperformanssia The Good Friday (1989), ranskalaisen Orlanin monivuotista kauneusleikkausperformanssia The Re-Incarnation of Saint Orlan (1990–1993) sekä suomalaisen Heidi Romon valokuvasarjaa Keittiö ja pukuhuone (2003), jonka kautta analysoidaan ruoan ja naiseuden intohimoista suhdetta. Pirjetta Branderin huoneinstallaation Panic Room (2003) yhteydessä tutkimuksessa puretaan oletusta kodin ja perheen normaaliudesta samoin kuin kodin asemaa naiseutta määriteltäessä.

Väitöskirjassa analysoidaan myös 1990-luvun ja 2000-luvun alun kansainvälistä muotikuvastoa, muun muassa Calvin Kleinin androgyynejä lapsiaikuisia esittäviä Ck One ja Ck Be -parfyymimainoksia sekä Voguesta otettuja muotikuvia, joissa naiset esitetään maskuliiniseen tyyliin puettuina androgyyneinä tai toisiaan intohimoisesti koskettelevina feminiinisinä hahmoina.

FM Annamari Vänskän väitöskirja "Vikuroivia vilkaisuja - Ruumis, sukupuoli,seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus" esitetään tarkastettavaksi Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 2.9.2006 klo 10.00 (Yliopiston päärakennus, pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, 4. krs).

- - -
Tietoja väittelijästä:

Annamari Vänskä (synt. 26.5.1970 Helsingissä) suoritti ylioppilastutkinnon Joensuun lyseon lukiossa 1989. Filosofian maisteriksi hän valmistui Helsingin yliopistosta 1998. Jatko-opintonsa Vänskä teki Helsingin yliopiston taiteidentutkimuksen laitokselle, pääaineenaan taidehistoria. Muut aineet olivat naistutkimus, queer-tutkimus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus. Tällä hetkellä Annamari Vänskä työskentelee assistenttina Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineessa, ja on aloittelemassa uutta tutkimusta Suomen Akatemian rahoittamassa, pornografian kulttuurisia merkityksiä ja visuaalisia esityksiä tutkivassa Pornoakatemia-hankkeessa