Sunday, September 10, 2006

Uusi naistutkimuskriittinen blogi

Tervetuloa uudelle naistutkimusta kriittisesti tarkastelevalle blogille, joka liittyy kirjaamme "Keisarinnan uudet (v)aatteet - Naistutkimus luonnontieteen näkökulmasta"".

Aiomme julkaista tällä blogilla vastineita meitä kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Tulemme julkaisemaan myös tiedotteita siitä, missä naistutkimuksessa mennään ja muuta aiheeseen liittyvää.

-----

Jussi K. Niemelä & Osmo Tammisalo: Keisarinnan uudet (v)aatteet – Naistutkimus luonnontieteen näkökulmasta (Terra Cognita 2006)

Keisarinnan uudet (v)aatteet haastaa akateemisen feminismin eli naistutkimuksen ja väittää että se on tieteellisessä haaksirikossa.

Tietokirjailijat Jussi K. Niemelä ja Osmo Tammisalo osoittavat tässä teoksessa, että humanistinen naistutkimus ja erityisesti sen viimeaikainen suuntaus, ns. queer-tutkimus, eivät täytä tieteelle asetettuja vaatimuksia, vaan ne ovat poliittisia ideologioita.

Tekijät ovat lukeneet suomalaisen akateemisen feminismin julkaisuja laajasti ja niiden perusteella he osoittavat runsain esimerkein, miten naistutkimus on ajautunut joihinkin vaikeasti todistettaviin tuloksiin ja mahdollisesti suorastaan irrationaaliseen työhön. Suuntaus ilmenee koko alalla tieteellisistä julkaisuista opetukseen ja opinnäytetöihin, kuten tämä teos osoittaa.

Naistutkimuksesta on tullut joidenkin tekijöidensä henkilökohtaisten poliittisten näkemysten ja seksuaalisten mieltymysten esittelykenttä sen sijaan, että se tuottaa toistettavaa, ilmiöitä valaisevaa ja hyödynnettävää tietoa.

On aika selvittää, mitä akateeminen feminismi tekee, mikä sen asema yliopistomaailmassa on ja miten se saadaan toimimaan tieteen standardien mukaan.

-----

Kirja naistutkimuksen tieteellisestä haaksirikosta


"Täällä on ilmestynyt kirja, joka saa päästä pyörälle kaikki hyvävaistoiset henkilömme."

-Lady Montagu Jonathan Swiftin teoksesta Gulliverin retket

Tiedettä käsittelevien ja poleemisia tieteellisiä näkemyksiä ajavien pamflettien julkaiseminen alkoi Keski-Euroopassa 1700-luvulla. Suomessa tämä kunniakas tieteen edistämisen perinne on unohtunut kokonaisen sukupolven ajaksi. Elokuussa 2006 perinne kuitenkin jatkuu, kun tietokirjailijat Jussi K. Niemelä ja Osmo Tammisalo julkaisevat valistushenkisen tiedepamflettinsa, aiheena naistutkimus ja sen pseudotieteellinen, ideologinen perusta. Niemelä herätti kohua jo kohua Internet-pamfletillaan Sosiobiologiaa humanisteille ja muille vasta-alkajille (2004), ja Tammisalo oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana kirjallaan Rakkauden evoluutio (2005).

Nyt ilmestyvä teos "Keisarinnan uudet (v)aatteet" on kärkevä puheenvuoro luonnontieteen ja tieteellisen metodin puolesta. Se paljastaa armotta lukuisia epäkohtia suomalaisessa akateemisessa feminismissä: kritiikin kohteina ovat mm. eräät Naistutkimus-lehden artikkelit, Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Minna-portaali, queer-teoria sekä eräät akateemiset opinnäytetyöt. Pamfletti osoittaa, että tutkimukselle suunnattujen apurahojen ja yliopistorahoituksen sijaan puoluetuki tai taiteelle annettava tuki olisivat naistutkimukselle sopivampia rahoituslähteitä. Toisaalta tekstistä päätellen naistutkimus ei kirjoittajien mielestä ole taiteenakaan tuen arvoista - pikemminkin se näyttäisi kuuluvan viihteen piiriin.

Jussi K. Niemelä ja Osmo Tammisalo: Keisarinnan uudet (v)aatteet - Naistutkimus luonnontieteen näkökulmasta. Terra Cognita 2006. Hinta 25 €.

Tilaukset:
Terra Cognita
p. 09-2289 0822, fax 09-2289 0820