Wednesday, September 13, 2006

Pasi Malmi vastaa Kaarina Kailolle

Pasi Malmin vastaus Kaarina Kailolle on jälleen erittäin mielenkiintoista luettavaa.

Lainaus:

"Lopuksi haluan sanoa, että ymmärrän Kailon näkemyksiä ehkä paremminkin kuin yllä kuvatusta käy ilmi. Olen samaa mieltä Riane Eislerin kanssa dominaatioideologian kielteisistä vaikutuksista (Eisler 1988) ja uskon, että yritysmaailmassa tarvitaan nykyisin 'naisellisia' johtamistaitoja. Maailma kuitenkin muuttuu niin nopeasti, että ne johtamistyylit, jotka vielä 20 vuotta sitten olisivat olleet leimallisesti naisellisia, alkavat olla nykyisin esimerkiksi IT-alalla ja mainosalalla täysin normaalia johtamiskäytäntöä myös useimmilla miesjohtajilla (ks. Eisler 1996 ja 2005). Tällaisessa tilanteessa niitä tulisi lakata kutsumasta naistapaiseksi johtamiseksi. Samalla tavoin maailma muuttuu nopeaa vauhtia myös esimerkiksi päihteiden käytön ja parisuhdeväkivallan osalta. On väärin kutsua tiettyjä negatiivisia käyttäytymismalleja 'hamaan ikuisuuteen' asti miestapaisiksi, jos tutkimustulokset osoittavat, että erityisesti nuoret miehet ja naiset kännäävät, pettävät, rähjäävät ja pahoinpitelevät toisiaan ja suunnilleen yhtä usein. Feministinen erilaisuusteoria onkin monessa suhteessa varsin konservatiivinen oppisuunta, sillä se pyrkii yleensä korostamaan negatiivisten miestapaisten käyttäytymismallien yleisyyttä miesten keskuudessa ja vähättelemään niiden yleisyyttä naisten keskuudessa. Tämä voidaan tulkita pyrkimykseksi säilyttää se normatiivinen ylivalta, joka naisille on muodostunut näiden stereotypioiden kautta. Samalla nämä stereotyypit myös uusintavat itseään. Ne toimivat lyömäaseena ja masentamiskeinona myös niitä miehiä kohtaan, jotka pyrkivät kehittymään androgyynisten ihanteiden mukaisesti."