Tuesday, September 12, 2006

Vuoden naistutkimustekoa etsitään

Naistutkimus-sähköpostilistalla etsitään Vuoden naistutkimustekoa. Alla olevasta määritelmästä käy jälleen kerran ilmi, että naistutkimus on lähtökohdiltaan ideologista. Tältä pohjalta pamflettimme saattaisi kelvata Vuoden naistutkimusteoksi, koska se paljastaa kyseisen tosiasian ja edistää tiedettä. Ehdotuksia voi lähettää jäljempänä mainittuun osoitteeseen.

-----

Suomalaisen naistutkimushistorian kolmas Vuoden naistutkimusteko nimetään kuluvan vuoden marraskuussa. Palkinnon jakaa Suomen Naistutkimuksen Seura ry – Sällskapet för Kvinnoforskning i Finland rf. Palkinto myönnetään teolle tai toiminnalle, joka on edistänyt ja tehnyt tunnetuksi naistutkimusta. Vuoden naistutkimusteko julkistetaan Naistutkimuspäivien yhteydessä Tampereella 17.-18.11.2006. Vuosittain järjestettävien Naistutkimuspäivien tämänvuotinen teema on ”Ääni –
Oikeus – Politiikka”.

Suomen Naistutkimuksen Seura ry – Sällskapet för Kvinnoforskning i Finland rf on vuonna 1988 perustettu reilun 500 jäsenen kansallinen seura, jonka tehtävänä on edistää ja tehdä tunnetuksi naistutkimusta. Naistutkimus on monitieteinen ja tieteidenvälinen akateeminen tutkimusala, jota opetetaan Suomessa Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Naistutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, kuinka sukupuoli ja sukupuolten väliset suhteet jäsentävät kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Naistutkimus tuottaa
sukupuolisensitiivistä tutkimusta, joka omalta osaltaan tasa-arvoistaa muuttuvaa yhteiskuntaamme.

Suomen Naistutkimuksen Seura ry – Sällskapet för Kvinnoforskning i Finland rf julkaisee Naistutkimus – Kvinnoforskning-lehteä ja järjestää seminaareja ja kursseja, kuten jokavuotisia Naistutkimuspäiviä. Johtokunnassa ovat edustettuina maamme kaikki naistutkimusyksiköt, Naistutkimus – Kvinnoforskning-lehti sekä opiskelijat.

Vuoden naistutkimusteon valitsemisen tarkoituksena on tehdä näkyväksi esimerkiksi tieteellisiä, taiteellisia, koulutuksellisia tai populaarikulttuurisia tekoja, jotka ovat omalla tahollaan osa suomalaista tasa-arvotoimintaa. Palkinnon voi saada joko yhteisö tai yksityishenkilö. Vuoden naistutkimusteoksi 2005 valittiin Naisten Linja. Naisten Linja on valtakunnallinen puhelinlinja, joka antaa neuvontaa, ohjausta ja tukea tytöille ja naisille, jotka kokevat väkivaltaa, uhkaa tai pelkoa. Vuoden naistutkimusteon valitsee Suomen Naistutkimuksen Seura ry:n johtokunta.Vuoden naistutkimustekoa voi ehdottaa lähettämällä postia Suomen Naistutkimuksen Seura ry:lle osoitteeseen:


Suomen Naistutkimuksen Seura ry
Institutet för kvinnoforskning
20500 Åbo Akademi

Voit myös lähettää ehdotuksesi sähköpostitse:
ekinnari@abo.fi

Ehdotukset on tehtävä 15.10 mennessä.

Tätä viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin.

Työryhmän puolesta

Eva-Mikaela (Mickan) Kinnari
Sekreterare/sihteeri
Sällskapet för Kvinnoforskning i Finland - Suomen Naistutkimuksen
Seura RY.
Institutet för Kvinnoforskning
Agricolagatan 6
20500 Åbo, FI
tel.+358-2-2154 513
fax +358-2-2154 668